En l’actualitat hi ha una creixent demanda en el tractament del peu post traumàtic, que és el peu que ha patit deformacions, alteracions funcionals, i normalment amb dolor, després d’un episodi traumàtic (accident laboral, de trànsit, etc.).

posttrauma01 posttrauma03

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d’un estudi acurat per detectar sobretot alteracions torsionals adquirides i punts anòmals d’hiperpressió, es procedirà a la confecció del tractament ortopodològic personalitzat, amb l’elecció de les tècniques d’adaptació més precises i els materials amb les millors característiques d’amortiguació i d’absorció d’impactes. En els casos necessaris, caldrà incloure alguna part de substitució d’algun segment amputat o reduït.

posttrauma04 posttrauma06

 

 

 

 

 

 

Aquests tractaments precisen moltes modificacions a mida que el pacient s’hi adapta, i el seguiment un cop acaba el tractament ha de ser periòdic. A la Clínica del Peu disposem de l’equip humà i dels mitjans tècnics per tal de garantir la recuperació dels nostres pacients.

posttrauma021 posttrauma05