A la nostra clínica podrà trobar els següents serveis:

  • Unitat Peu i Esport (UPE)
  • Podologia Pediàtrica
  • Peu Reumàtic
  • Peu Post Traumàtic
  • Peu Diabètic
  • Ortopodologia
  • Biomecànica
  • Alteracions Neurològiques
  • Assessorament en el Calçat
  • Cirurgia Unglial