“Avui, la marxa de l’home és la de l’home calçat”. Aquesta afirmació demostra fins a quin punt el calçat que utilitzem influeix en la marxa humana. El calçat pot beneficiar o perjudicar el nostre cos, ajudant-lo a tenir una marxa més eficient i prevenint lesions, o provocant alteracions mecàniques, funcionals i deformitats.

asocalcat01

Un calçat adequat acomplirà les següents característiques:

 • DISSENY FUNCIONAL:
  • Util per la funció per la que ha estat creat, donant protecció i estabilitat
  • Eficient: aconseguirà aquesta funció amb la menor despesa energètica possible.
  • Facil d’usar.
 • PREVENCIÓ DE LESIONS:
  • Segur
  • Comfortable
 • CRITERIS ESTÈTICS:
  • Moda. Tan important com les anteriors característiques és el disseny estètic del calçat. Moltes vegades les tendències estètiques seràn les que ens provocaràn patologies ja que els criteris estètics d’elecció predominen habitualment sobre els criteris de seguretat o de confort a l’hora de comprar el calçat.

Us oferim assessorament en el tipus de calçat que més s’adapta al vostre tipus de peu i de recolzament, i que acompleix les condicions pel vostre tipus d’activitat:

CALÇAT LABORAL

La legislació laboral i l’ús específic per activitats laborals ha aportat beneficis en el camp de la seguretat, però també patologies degut al disseny i als materials utilitzats, que alteren la biomecànica de tota l’extremitat, problemes de sudoració, lesions dèrmiques, etc.

Estudiem el vostre calçat laboral i la vostra marxa per oferir-vos la solució més adequada a la vostra activitat laboral.

asocalcat02 asocalcat05 asocalcat03

CALÇAT ESPORTIU

La creixent oferta en calçat esportiu ens dona un ampli ventall d’opcions a l’hora d’escollir el nostre calçat esportiu, però moltes vegades el gran nombre de recursos disponibles (diferents  tipus d’amortiguació, control de moviments segons el tipus de recolzament, etc.) crea certa confusió a l’usuari a l’hora d’escollir. És important estudiar el tipus de recolzament i el desgast del calçat per aconsellar sobre el tipus que més s’adapta a la vostra activitat, tipus de superficie en la qual el practiqueu, quan cal substituïr-lo, etc.

Al nostre centre explorem la marxa del pacient en la seva pràctica esportiva i amb el seu calçat, per assessorar-lo sobre el calçat més adequat.

asocalcat06 asocalcat07

CALÇAT INFANTIL

Les diferents fases del creixement de l’infant presenten necessitats canviants. Cada edat necessita un calçat en que predominen unes característiques sobre altres: flexibilitat, estabilitat, amortiguació. El nostre centre us aconsella sobre el calçat més adient a cada fase del creixement.

asocalcat09 asocalcat10

CALÇAT GERIATRIC

Els peus de les persones grans presenten característiques especials (deformitats, disminució de mobilitat articular, pèrdua de teixit gras plantar, etc.), que fan que tinguin necesitats especials en el tipus de calçat per evitar lesions, punts de sobrecàrrega, possibles caigudes, etc…

L’elecció d’un calçat adequat ens evitarà aquestes lesions i ens proporcionarà seguretat per evitar aquestes caigudes. Estudiem els possibles punts de risc de lesió per aconsellar-vos en el calçat més adient a cada cas.

asocalcat11 asocalcat12