Moltes patologies que afecten tant el Sistema Nervios Central com el Sistema Nervios Perifèric suposen una afectació de l’equilibri i de la marxa.

Patologies com l’espina bífida, paràlisi cerebral, Charcot-Marie-Tooth, Parkinson, lesions traumàtiques i/o degeneratives, Accident Vascular Cerebral (AVC), etc., presenten afectació directa al peu, i les persones que les presenten poden patir dificultats per efectuar un recolzament correcte, afectant les més essencials activitats quotidianes.

alter01alter02

 

 

 

 

 

L’exploració clínica (que inclourà l’exploració neurològica per alteracions musculars, de l’equilibri i de la sensibilitat), la videofilmació, l’estudi de les pressions i l’estudi biomecànic són de gran importancia en aquests pacients, per deteminar-ne l’afectació neuromuscular i l’alteració biomecànica resultant.

Les dades obtingudes permetran el disseny del tractament ortopodològic adequat per cada pacient, podent ser de confecció molt diversa; suport plantar de diferents materials, fèrules de diferents tipus (supramaleolars, AFO, DAFO, Ortesi digitals, etc.), sempre personalitzada i a mida per cada pacient.

Per nosaltres és de vital importancia un seguiment periòdic adequat, i comptar amb professionals d’altres disciplines per oferir un tractament integral d’aquestes patologies, com fisioterapeuta, traumatòleg, neuròleg, etc.

alter07

alter06