La BIOMECÀNICA és la ciencia que estudia els moviments dels essers vius i les forces que els causen. Aquestes forces poden ser la causa d’alteracions al moviment normal del peu, provocant diverses patologies.

L’Estudi Biomecànic de la marxa consisteix en analitzar els moviments i forces actuants al peu, aplicant els coneixements en cinètica i cinemàtica sumats a les dades de l’exploració clínica. El peu, com a últim extrem de la cadena osteomuscular i base de contacte amb el sol, té una gran influencia i repercussió en la resta del cos.

IMG_5823

És important la realització de l’estudi biomecànic tant en estàtica com en dinàmica, així com en l’activitat habitual del pacient: esport, situació laboral, etc.

Per una bona exploració biomecànica són necessaris:

  • CONEIXEMENTS CLÍNICS: adquirits amb formació i experiència. Constitueixen la base d’una bona asistencia a través d’un diagnòstic correcte, i són l’eina més important de la nostra feina.
  • INSTRUMENTS D’ANÀLISI: Constitueixen un complement molt important de l’exploració biomecànica, confirmant i quantificant un diagnòstic, localitzant punts conflictius i permetent un estudi més acurat de cada pacient.
Imagen62

El formen podoscopis, plataformes de forces i pressions, videofilmació, etc, i sempre seràn accessoris a l’exploració clínica.

L’Exploració biomecànica ens ajuda a obtenir un diagnòstic correcte, sense el qual no és possible un pla de tractament adequat.

Imagen1