La Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia altament prevalent (12% en persones majors de 18 anys), i amb un augment constant d’aquesta prevalença. Una de les complicacions principals n’és l’aparició del Peu Diabètic (també altament prevalent, 12-14%), considerant-se que el 15% dels pacients amb DM desenvoluparàn al llarg de la seva vida una úlcera al peu, segons dades de la ADA (American Diabetes Association).

Les úlceres al Peu Diabètic condueixen a un alt index d’amputacions a diferents nivells de l’extremitat inferior, 31’2 per cada 10.000 habitants a Catalunya l’any 2005.

Els dos principals factors de risc per l’aparició de les úlceres són la polineuropatia i l’arteriopatia perifèrica.

peudiabetic01peudiabetic02

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

La detecció i control d’aquests factors de risc el realtzem amb el Cribatge Neuroisquèmic, l’exploració protocolitzada per detectar i controlar l’evolució de la Neuropatia i l’Arteriopatia. Al nostre centre controlem els factors de risc del Peu Diabètic,tractant també les lesions en cas que apareguin. Considerem imprescindible formar part d’un equip multidisciplinar pel tractament del Peu Diabètic, donada la complexitat d’aquesta afectació.

peudiabetic03 peudiabetic04